logo-ftsgroup filtry-hypro
ban-a.jpg, 4 kBban-b.jpg, 12 kB

Nabízíme konplexní služby v oblasti filtrace olejů.

Služby

Firma FTS Group s.r.o. provádí nabízené služby jednak ve své provozovně v Uherském Brodě, ale i přímo u zákazníka, a to bez nutnosti odstavení stroje.

S rostoucí cenou olejů a při modernizaci strojního zařízení nabývá filtrace olejů významného růstu.

Zde si můžete objednat filtraci olejů.

Filtrace olejů (recyklace)

sluzby01.jpg, 36 kB

Filtrace olejů dnes představuje levnou a komfortní službu v olejovém hospodářství.

Princip této činnosti spočívá v odfiltrování ultra jemných částic, které mohou za podstatnou část poruch hydraulických systémů - zanášení filtrů, poruchy činnosti ventilů , netěsnosti, vzniklé abrazivní činností částic rozptýlených v oleji apod.

Při zvážení, že 90% poruch hydraulických systémů je způsobeno nečistotou oleje, je každé zvýšení čistoty oleje krokem k úsporám, spočívajících ve snížení poruchovosti hydraulických systémů a tím prodlužení jejich životnosti, což jsou významné ekonomické i ekologické důvody, proč se rozhodnout pro filtraci olejů. Doba filtrace jednoho stroje je individuální a je závislá na konkrétní míře znečištění hydraulického oleje. Naše firma je schopna velmi pružně reagovat na požadavky zákazníka a filtrace může současně probíhat na více strojích.

Dalším významným prvkem filtrace je odstranění vody z oleje. Tato technologie je schopná absorbovat vodu obsaženou v opotřebovaném oleji, čímž jej zregeneruje na olej s vynikající vlastností z hlediska odstranění kyselosti. Kyselost oleje podporuje rychlé stárnutí olejové náplně, rozklad aditiv, rozpouštění těsnění aj. Použití správné filtrace olejů omezí korozi a chemické poškození strojů a hadic, sníží se náklady na výměnu poškozených částí strojů, nevznikají ekonomické ztráty z nutností odstavení stroje, přerušení výroby atd.

Použitím našeho filtračního zařízení se životnost oleje prodlouží až několikanásobně a životnost stroje je rovněž mnohonásobně vyšší.

Další alternativou je pořízení vlastního filtračního zařízení , tzv. by-pass filtru. Jedná se o vysoce kompaktní a účinný systém, který je instalován do hydraulického systému stroje a při provozu stroje se olej trvale dočišťuje. By-pass filtr dokáže zachytit mechanické nečistoty do velikosti až 1µm a také až 1,5 litru vody. Takto vyčištěný olej se vrací zpět do zásobníku oleje.

Naše firma vyhodnotí a určí nejvhodnější místo pro připojení tohoto zařízení na stroji, zařízení namontuje, zprovozní a proškolí obsluhu.

Rozbory olejů a kompletní analýza olejů

Čistota olejů a maziv je velmi důležitá a má významný vliv na životnost zařízení. Obzvláště to platí u hydraulických, turbínových a transformátorových olejů.

Nečistoty v oleji se mohou vyskytnout z různých důvodů - přirozeným otěrem třecích ploch, průnikem prachových nečistot, kontaminací jiným médiem atd.

Měření čistoty olejů provádíme na specializovaných přístrojích v naší nové laboratoři. Nejčastěji zkoumané hodnoty jsou:

  • určení kinematické viskozity při 40OC a 100 OC (mm2/s)
  • viskozitní index
  • obsah vody dle Carl-Fishera (ppm)
  • číslo kyselosti (mgKOH/g)
  • celkové množství nečistot (mg/l)
  • distribuce nečistot dle stupnice NAS 1638 , která na základě množství cizích částic řadí oleje do 12 tříd ( 1 až 12 ). Typická třída čistoty nových olejů z výroby se pohybuje ve třídách 8 až 9. Někteří výrobci průmyslových strojů však vyžadují stupně nečistoty 6 až 7. Oleje pro tyto stroje proto musí projít tzv. doplňkovou filtrací.
  • distribuce nečistot dle stupnice ISO 4406

Díky této komplexní analýze jsme schopni navrhnout a uskutečnit ideální postup filtrace k úplné spokojenosti zákazníka.

I silně znečištěný olej ještě nemusí znamenat nutnost nákladné výměny celé náplně. Prodloužení životnosti zajistí účinná mikrofiltrace.

Prodej, údržba, servis, poradenství

Významnou oblastí našeho podnikání je nejen nabídka uvedených služeb, ale i výroba filtračních zařízení, olejových filtrů a hydraulických komponentů pro širokou průmyslovou výrobu a v neposlední řadě rychlý a kvalitní servis všech našich výrobků a služeb.

Jsme schopni rychle a flexibilně reagovat i na speciální požadavky našich zákazníků.